Risico Inventarisatie & Evaluatie

Elke Nederlandse service- of dienstverlener is wettelijk verplicht:

  1. Een RI&E uit te voeren,
  2. Maatregelen te treffen om gevonden risico’s te verlagen of beheersbaar te maken,
  3. Regelmatig te toetsen of alles nog steeds van toepassing is en waar nodig aan te passen.

Dit geldt ook voor een duikvereniging, omdat we als vereniging diensten aanbieden aan onze leden, zoals bijvoorbeeld Duikopleidingen, Zwembadtrainingen, Clubduiken, Clubavonden en Evenementen.

Inhoudsopgave

De resultaten van de Risico Inventarisatie tref je aan op deze pagina.
De evaluatie is nog niet afgerond. Op de overzichten per sectie is zichtbaar wat de status is van elk onderwerp.
Van daaruit kan je per afgerond onderwerp de evaluaties inzien en ontdekken wat we kunnen veranderen om als vereniging bestaande risico’s zo laag mogelijk te houden.
 
SectieOnderwerpLink
ADuikmaterialen in eigendom
BCompressor in eigendom
CGevaarlijke stoffen
(samengeperste lucht)
DFysieke belasting duiker
EARBO-zorg van de duikvereniging
FKlimaat, verlichting, geluid
GBHV binnen de duikvereniging
HInrichting gebouw / ruimte
ISfeer en cultuur in de vereniging