Reglementen

Reglementen: klinkt altijd wat onprettig, maar ze zijn wel noodzakelijk. 

Statuten

De statuten zijn wettelijk verplicht en geven onder meer aan wat het doel van onze vereniging is.

Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement (HR) hebben we vastgelegd hoe we binnen de vereniging met elkaar omgaan. De toonzetting van het vorige HR paste niet meer bij de vriendelijke verenigingscultuur. In de ledenvergadering van april 2018 is een volledig vernieuwd HR goedgekeurd. Daarmee beschikken we over een goed bij de vereniging passend HR.

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Als duikvereniging bieden we een dienst aan in de vorm van duikopleidingen. Volgens de Nederlandse ARBO wetgeving zijn we daarmee verplicht een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Formeel gezien is het geen reglement, maar omdat het over onze veiligheid gaat bij het beoefenen van de duiksport vinden we dit net zo belangrijk als een reglement. Immers, de evaluatie kan leiden tot gerichte acties om risico’s te beperken. We voeren deze acties zo snel mogelijk uit. Ook als deze acties strijdig lijken te zijn met statuten en/of HR, waarna we bij de eerstvolgende mogelijkheid de statuten en het HR hierop aanpassen.