Toestemmingsverklaring

  Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Ook onze vereniging is daarmee wettelijk verplicht een aantal zaken in het kader van de AVG te regelen.
  Voor jou als lid houdt dit in dat we je vragen onderstaande toestemmingsverklaring te lezen en ondertekenen. Lees de verklaring door, vul de ontbrekende persoonlijke gegevens in en druk op verzenden. Daarna verschijnt een formulier op het scherm dat je direct kunt afdrukken en ondertekenen.
  Het ondertekende formulier lever je zo spoedig mogelijk in bij de secretaris. Voor je eigen archief ontvang je op het ingevulde mailadres een mail met een softcopy van het formulier.

  Toestemmingsverklaring

  Q-Divers wil haar leden en donateurs graag (laten) informeren over de vereniging, haar activiteiten, evenementen en andere onderwerpen welke nodig zijn voor het goed functioneren van de vereniging.
  Voor zover gerelateerd aan onze kernactiviteit, onderwatersport, houdt Q-Divers haar leden graag pro-actief op de hoogte van eventueel interessante aanbiedingen en/of activiteiten en evenementen van derden.
  Q-Divers deelt onder meer planningen van lessen, duiken en evenementen.
  Om Q-Divers te promoten en/of voor ledenwerving publiceeert Q-Divers soms ook foto’s en filmpjes van haar activiteiten.
  Dit doet Q-Divers onder meer op internet, apps en social media en/of via mail. Daarbij kunnen leden en donateurs of hun begeleiders herkenbaar zijn.
  Q-Divers is aangesloten bij de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB). Daarom worden alle leden tevens bij de NOB aangemeld als lid. Verder worden duikbrevetten bij de NOB aangemeld en administratief bijgehouden, ook nadat het lidmaatschap bij Q-Divers is beëindigd. NOB Leden kunnen deze administratie zelf inzien via www.mijnNOB.nl

  Hierbij geef ik(* Geboortedatum)
  duikvereniging Q-Divers uit Culemborg (verder: 'de vereniging') toestemming om gegevens over mij te verwerken voor de volgende doeleinden:
  - Mijn gegevens aan andere leden beschikbaar stellen via de ‘wie-is-wie’ pagina’s op een afgeschermd deel van de website van de vereniging (naam, foto, tel, Q-mailadres, In Case of Emergency (ICE-)gegevens, hoogste duikbrevet, instructeursbrevet, 'medisch geschikt verklaard tot' datum);
  - Mij informeren over en herinneren aan aankomende activiteiten van de vereniging;
  - Mij zichtbaar en/of herkenbaar tonen op bijvoorbeeld foto’s en/of in filmpjes die door de vereniging worden gepubliceerd op internet, apps en social media;
  - Mij opnemen in de leden- en brevettenadministratie van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB).
   
  Voor de volgende doeleinden, gegevens en organisaties geef ik de vereniging uitsluitend toestemming, indien ik deze heb aangevinkt.

  Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.
  Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.
   
   
  Ten behoeve van (een deel van) bovengenoemde doeleinden geeft de vereniging mij toegang tot het afgeschermde gedeelte van de website van de vereniging: https://leden.q-divers.nl
  Ik verklaar dat ik begrijp dat:
  - De mij verleende toegang tot het afgeschermde gedeelte van de website van de vereniging uitsluitend voor eigen gebruik is;
  - Ik mijn persoonlijke aanmeldgegevens niet mag delen met andere leden, donateurs of derden;
  - Ik (persoons)gegevens van andere leden en/of donateurs, die vermeld zijn op het afgeschermde gedeelte van de website van de vereniging, niet mag delen met derden.

   

  Vul tot slot voor de ondertekening de plaatsnaam en de datum in.

  Je ontvangt een bevestiging en kopie van deze verklaring op het volgende mailadres:

  Ben je jonger dan 16 jaar?

  Vul dan hier de gegevens in van een ouder/voogd die mee gaat ondertekenen.

  Heb je alles goed gelezen, begrepen en ingevuld, dan kan je nu op verzenden drukken en daarna het document afdrukken, zelf ondertekenen, door een ouder/voogd mede ondertekenen en inleveren bij de secretaris.

  Heb je alles goed gelezen, begrepen en ingevuld, dan kan je nu op verzenden drukken en daarna het document afdrukken, ondertekenen en inleveren bij de secretaris.